Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Twoja firma właśnie szuka nowych potencjalnych szans na rozszerzenie swojej działalności, na podjęcie nowych inwestycji. Przed Tobą zaś zostaje postawione zadanie – sprawdzenie, na ile jest to opłacalne, ile dana inwestycja w przyszłości może dać zwrotu i przyczynić się do wzrostu wartości firmy. Analiza biznes planu /przepływów pieniężnych z inwestycji/ to niezbędne źródło informacji zarówno dla Właścicieli firm jak i dla Prywatnych Inwestorów finansujących projekt.

dla projektów