Analiza i ocena finansowa projektów inwestycyjnych

Formularz kontaktowy: Napisz do nas - Zadaj pytanie 

Zadzwoń +48 600 024 266

logo Twoja firma szuka nowych potencjalnych szans na rozszerzenie swojej działalności, na podjęcie nowych inwestycji? Przed Tobą zaś zostaje postawione zadanie – sprawdzenie, na ile jest to opłacalne, ile dana inwestycja w przyszłości może dać zwrotu i przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa? Analiza i ocena projektu inwestycyjnego to niezbędne źródło informacji na temat planowanej inwestycji dla Właścicieli firm, dla inwestorów i dla banków.

Wiesz już, że inwestycja będzie opłacalna ale nie wiesz, jak ją sfinansować? Sprawdzimy zdolność kredytową Twojej firmy, dokonamy oceny projektu, biznes planu /przepływów pieniężnych z inwestycji/ i dobierzemy odpowiedni sposób finansowania inwestycji. 

Analiza i ocena finansowa jest całościowym badaniem obejmującym:

1. Analizę opłacalności inwestowania – badanie zdolności projektu do kreowania wartości dla właściciela,

2. Analizę ryzyka opłacalności projektu – sprawdzenie, czy przy zmianie warunków działania w stosunku do planowanych pierwotnie, inwestycja będzie nadal racjonalna i opłacalna,

3. Analizę wpływu opcji elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji – badanie, czy aktywne zarządzanie projektem może przełożyć się na wzrost wartości inwestycji i ograniczenie ryzyka,

4. Ocenę wykonalności i trwałości finansowej projektu /Prognozy finansowe/– sprawdzenie, czy podmiot realizujący projekt jest w stanie udźwignąć jego konsekwencje finansowe /analiza przychodów i kosztów z inwestycji/.

Analiza wpływu elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji wykonywana jest tylko dla projektów o negatywnych lub niskich wskaźnikach opłacalności, dla których uwzględnienie wartości opcji elastycznego reagowania może zmienić ocenę projektu na pozytywną, natomiast ocenę wykonalności i trwałości finansowej tylko dla inwestycji dużych, znacząco wpływających na sytuację finansową podmiotu realizującego projekt.