Analiza nieruchomości komercyjnych

logo Nieruchomości komercyjne to złożone inwestycje, które mogą przynieść prognozowane zyski albo doprowadzić do nieprzewidywalnych strat. Przepływ strumieni pieniężnych, warunki finansowania, podatki i mnóstwo innych czynników ma istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez nieruchomość komercyjną. Obliczenie dochodu operacyjnego w oparciu o dane źródłowe, określenie wyników osiąganych przez inwestycję, łącznie z modelem przepływu środków pieniężnych, obliczenie wartości bieżącej netto jako miary wyników osiąganych przez inwestycję, pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących nieruchomości.  

 

 Analiza projektów inwestycyjnych

logo Analiza projektu inwestycyjnego jest całościowym badaniem obejmującym:

1. Analizę opłacalności inwestowania – badanie zdolności projektu do kreowania wartości dla właściciela,

2. Analizę ryzyka opłacalności projektu – sprawdzenie, czy przy zmianie warunków działania w stosunku do planowanych pierwotnie, inwestycja będzie nadal racjonalna i opłacalna,

3. Analizę wpływu opcji elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji – badanie, czy aktywne zarządzanie projektem może przełożyć się na wzrost wartości inwestycji i ograniczenie ryzyka,

4. Analizę wykonalności i trwałości finansowej projektu – sprawdzenie, czy podmiot realizujący projekt jest w stanie udźwignąć jego konsekwencje finansowe.

Analiza wpływu elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji wykonywana jest tylko dla projektów o negatywnych lub niskich wskaźnikach opłacalności, dla których uwzględnienie wartości opcji elastycznego reagowania może zmienić ocenę projektu na pozytywną, natomiast analizę wykonalności i trwałości finansowej tylko dla inwestycji dużych, znacząco wpływających na sytuację finansową podmiotu realizującego projekt. 

 

Analiza due diligence gruntu 

logo Analiza due diligence nieruchomości pod inwestycję budowlaną ma kluczowe znaczenie przed podjęciem decyzji o zakupie interesującej inwestora nieruchomości. Analizując konkretną nieruchomość, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które mają istotny wpływ zarówno na cenę zakupu działki, jak i na dalsze koszty budowy inwestycji oraz potencjalny zysk.

Analiza dotycząca terenu gruntu powinna zostać przeprowadzona w takich obszarach jak:

 1. Lokalizacja - dzielnica, bezpośrednie sąsiedztwo, infrastruktura w okolicy, dojazd do działki, ekspozycja działki względem stron świata. 
 2. Stan prawny nieruchomości - księga wieczysta, podstawa nabycia, wypis i wyrys. 
 3. Ewentualna ochrona konserwatorska.
 4. Możliwość przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna).
 5. Dostęp do drogi publicznej - warunki techniczne lokalizacji zjazdu.
 6. Nośność gruntu (badania geotechniczne).
 7. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).
 8. Granice działki. 
 9. Dokumenty określające wskaźniki urbanistyczne - MPZP, WZ, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 10. Pozwolenie na budowę (PNB).
 11. Powierzchnia użytkowa mieszkalna (PUM), powierzchnia użytkowa usług (PUU).      

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo Świadczymy usługi pośrednictwa w sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne oraz lokali w systemie condo/aparthotel  a także usługi pośrednictwa w sprzedaży i w wynajmie hal, magazynów, lokali biurowych, handlowych, osobnych obiektów. 

Zajmujemy się również analizą rynku i poszukiwaniem na zlecenie określonej przez Klienta nieruchomości. Polecamy połączenie usługi pośrednictwa z analizą odpowiednią dla wybranej nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.