logo Nasza firma

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda to biuro zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży i w wynajmie hoteli oraz obiektów komercyjnych, wykonywaniem finansowych analiz i ocen projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem Finansowania dla Firm. Finansowanie bankowe oraz finansowanie typu private equity/venture capital. Z szerokiej oferty banków i instytucji finansowych możemy dopasować odpowiedni instrument finansowy dla niemal każdego podmiotu gospodarczego. Proponowane przez nas rozwiązania finansowe obejmują kredyt DEWELOPER, kredyt inwestycyjny, obrotowy, pożyczkę hipoteczną, leasing operacyjny, finansowy, leasing sprzętu on-line oraz finansowanie w oparciu o prognozy finansowe dla inwestycji.

Informacje o przedsiębiorcy prowadzącym serwis | domilokal.pl oraz stronę investcam.pl:

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, przy ulicy Stefana Żeromskiego 119 lok. 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-08-59 oraz numer REGON: 670969765. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mirosław Gajda

Kilka słów o mnie:

W latach 2009 - 2012 pracowałem na stanowisku Samodzielnego Referenta ds. Finansowo-Księgowych w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Z kolei w latach 2013 - 2019, jako Doradca ds. Nieruchomości w firmie Wilsons Nieruchomości Sp. z o.o., zajmowałem się rynkiem nieruchomości komercyjnych. W roku 2017 uzyskałem tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie obrotu gruntami inwestycyjnymi i zostałem wpisany do rejestru Specjalistów PFRN. W swojej obecnej działalności wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, pracy zarówno na stanowisku Samodzielnego Referenta ds. Finansowo-Księgowych jak i Doradcy ds. Nieruchomości oraz wiedzę uzyskaną w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy finansowej nieruchomości komercyjnych, analizy projektów inwestycyjnych oraz due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa, organizowanych przez PFRN w Warszawie we współpracy z Instytutem CCIM w Polsce. Posiadam Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 23498 oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA.