Finansowanie private equity/venture capital

Finansowanie projektów inwestycyjnych od 1 000 000 zł do 100 000 000 zł 

Formularz kontaktowy: Napisz do nas - Zadaj pytanie

Zadzwoń +48 600 024 266

nasze usługi "Kredyt bankowy wymaga posiadania wysokich zabezpieczeń i obciąża firmę koniecznością regularnych spłat, co z kolei wymaga systematycznej i wysokiej płynności. Trudno go uzyskać firmie młodej lub już obciążonej długiem. Private equity / venture capital (PE/VC) ma przewagę nad innymi sposobami finansowania w kilku ważnych punktach. Inwestor VC staje się wspólnikiem - bierze na siebie ryzyko inwestycji wspólnie z innymi właścicielami firmy. Jego cel jest taki sam jak cele innych właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa: rozwój firmy i znaczący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat. Inwestor VC na tym właśnie zarabia i wie jak to robić, ma bowiem doświadczenie w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw. Starannie kalkuluje ryzyko, ale gotów jest inwestować w takie przedsięwzięcia, które nie mają szans na uzyskanie kredytu. Korzystanie z venture capital nie jest obciążone spłatami odsetek. Fundusz VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy spółki - gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji)." - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 

Wybrane zalety finansowania:

 • uproszczone procedury weryfikacji wniosków
 • elastyczne podejście do liczenia zdolności kredytowej
 • finansowanie przez kluby Aniołów Biznesu oraz podmioty zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych

Oferujemy również wsparcie w zakresie:

 • opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:
  • analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji
  • przygotowanie biznes planu /przepływów pieniężnych z Inwestycji/
  • weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego
  • negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymiPrzykładowe tabele przepływów pieniężnych z inwestycji /Prognozy finansowe/:

Tabela przepływów środków pieniężnych z inwestycji deweloperskiej

Podstawowe parametry projektu po zrealizowaniu inwestycji deweloperskiej