Analiza i ocena finansowa projektów inwestycyjnych

na rynku nieruchomości

Formularz kontaktowy: Napisz do nas - Zadaj pytanie  Zadzwoń +48 600 024 266

logo Twoja firma właśnie szuka nowych potencjalnych szans na rozszerzenie swojej działalności, na podjęcie nowych inwestycji. Przed Tobą zaś zostaje postawione zadanie – sprawdzenie, na ile jest to opłacalne, ile dana inwestycja w przyszłości może dać zwrotu i przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Analiza i ocena projektu inwestycyjnego to niezbędne źródło informacji na temat planowanej inwestycji zarówno dla inwestorów jak i dla banków.

Analiza i ocena finansowa jest całościowym badaniem obejmującym:

1. Analizę opłacalności inwestowania – badanie zdolności projektu do kreowania wartości dla właściciela,

2. Analizę ryzyka opłacalności projektu – sprawdzenie, czy przy zmianie warunków działania w stosunku do planowanych pierwotnie, inwestycja będzie nadal racjonalna i opłacalna,

3. Analizę wpływu opcji elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji – badanie, czy aktywne zarządzanie projektem może przełożyć się na wzrost wartości inwestycji i ograniczenie ryzyka,

4. Analizę wykonalności i trwałości finansowej projektu – sprawdzenie, czy podmiot realizujący projekt jest w stanie udźwignąć jego konsekwencje finansowe.

Analiza wpływu elastycznego reagowania na opłacalność inwestycji wykonywana jest tylko dla projektów o negatywnych lub niskich wskaźnikach opłacalności, dla których uwzględnienie wartości opcji elastycznego reagowania może zmienić ocenę projektu na pozytywną, natomiast analizę wykonalności i trwałości finansowej tylko dla inwestycji dużych, znacząco wpływających na sytuację finansową podmiotu realizującego projekt.