PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTU PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ
Powierzchnia działki (w m2):0,00
Powierzchnia lokali mieszkalnych (w m2):0,00
Ilość lokali mieszkalnych:0
Powierzchnia lokali handlowo-usługowych (w m2):0,00
Ilość lokali handlowo-usługowych:0
Ilość garaży:0
Ilość komórek lokatorskich:0
SUMA KOSZTY0 zł
Koszt nabycia gruntu i dokumentacji:0 zł
koszty bezpośrednie budowy (wraz z rezerwą):0 zł
Poziom innych kosztów realizacji przedsięwzięcia /koszty miękkie/:0 zł
Wnioskowana kwota kredytu:                                          -   zł
Poziom przyjętego oprocentowania w skali roku:0,00%
Prowizja %:0,00%
Prowizja wartościowo:0 zł
Łącznie odsetki w całym okresie kredytowania0 zł
SUMA ŚRODKI WŁASNE0 zł
Środki własne klienta zaangażowane:0 zł
Środki własne klienta do zaangażowania:0 zł
SUMA PRZYCHODY0 zł
Cena za m2 lokali mieszkalnych0 zł
Przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych0 zł
Cena za m2 lokali handlowo-usługowych0 zł
Przychód ze sprzedaży lokali handlowo-usługowych0 zł
Cena za garaż0 zł
Przychód ze sprzedały garaży0 zł
Cena za komórkę lokatorską0 zł
Przychód ze sprzedaży komórek lokatorskich0 zł
STRUKTURA FINANSOWANIA%wartościowo
Środki własne:0,00%0 zł
Wpłaty nabywców:0,00%0 zł
Kredyt:0,00%0 zł
Suma Koszty:0,00%0 zł
POZOSTAŁE DANE
Koszt zakupu działki / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
koszty dokumentacji / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
koszty bezpośrednie budowy / powierzchni użytkowej  do sprzedaży0 zł
koszty pośrednie / powierzchni użytkowej do sprzedaży0 zł
Całkowity koszt inwestycji / całkowitej powierzchni do sprzedaży0 zł
wartość bieżąca nieruchomości - zweryfikowana przez Bank0 zł
wartość przyszła nieruchomości - zweryfikowana przez Bank0 zł
Rentowność projektu:0,00%
Zysk projektu0 zł
LTV  (Kredyt/Przyszła wartość nieruchomości zweryfikowana przez Bank)0%
LTC  (Kredyt/łączne koszty inwestycji)0%