Finansowanie Private Equity/Venture Capital

Napisz do nas - Zadaj pytanie

Zadzwoń +48 600 024 266

Private Equity/Venture Capital Finansowanie Private Equity/Venture Capital. Ponadprzeciętne formy pożyczek inwestycyjnych. Pożyczki te przeznaczone są dla wszystkich form organizacyjnych i branż. Pożyczki udzielane są na okres do 12 lat z oprocentowaniem od 2% RRSO z zabezpieczeniem zwrotnym w formie weksla in blanco. Pożyczki od kwoty 0,5 mln zł, średnia wielkość udzielonych pożyczek to ok. 17 mln złotych.

Procedura postępowania: w pierwszej kolejności potencjalny pożyczkobiorca dostarcza plan biznesu /przepływy pieniężne z inwestycji w okresie objętym pożyczką/, na podstawie którego dokonywana jest  ocena możliwości udzielenia pożyczki. Po pozytywnej weryfikacji wniosek o udzielenie pożyczki przesyłany jest do klienta. W tym momencie już wiadomo, że pożyczka zostanie udzielona. Następnie, po otrzymaniu wniosku o udzielenie pożyczki, wystawiana jest promesa pożyczkowa określającą wysokość udzielanej potyczki, jej oprocentowania, wysokość prowizji oraz ostateczny termin udzielenia pożyczki. W ciągu 2 do 3 tygodni od przekazania biznes planu powinna być podpisania umowa o udzielenie pożyczki i wypłacenie środków finansowych.

Oferujemy również wsparcie w zakresie:

  • opracowania strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych obejmujących:
    • analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji
    • przygotowanie biznes planu /przepływów pieniężnych z Inwestycji/
    • weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego
    • negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymiPrzykładowe tabele przepływów pieniężnych z inwestycji:

Tabela przepływów środków pieniężnych z inwestycji deweloperskiej

Podstawowe parametry projektu po zrealizowaniu inwestycji deweloperskiej