logo Nasza firma

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda to biuro zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży i w wynajmie hoteli oraz obiektów komercyjnych na terenie całej Polski, pośrednictwem w sprzedaży domów, wykonywaniem finansowych analiz i ocen projektów inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem Finansowania dla Firm. Finansowanie typu private equity/venture capital. Proponowane przez nas rozwiązania finansowe obejmują leasing sprzętu on-line dla Firm oraz finansowanie private equity/venture capital w oparciu o biznes plan i prognozy finansowe dla inwestycji.

Informacje o przedsiębiorcy prowadzącym stronę investcam.pl:

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, przy ulicy Stefana Żeromskiego 119 lok. 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-08-59 oraz numer REGON: 670969765. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mirosław Gajda

Kilka słów o mnie:

W latach 2009 - 2012 pracowałem na stanowisku Samodzielnego Referenta ds. Finansowo-Księgowych w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Z kolei w latach 2013 - 2019, jako Doradca ds. Nieruchomości w firmie Wilsons Nieruchomości Sp. z o.o., zajmowałem się rynkiem nieruchomości komercyjnych. W roku 2017 uzyskałem tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie obrotu gruntami inwestycyjnymi i zostałem wpisany do rejestru Specjalistów PFRN. W swojej obecnej działalności wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, pracy zarówno na stanowisku Samodzielnego Referenta ds. Finansowo-Księgowych jak i Doradcy ds. Nieruchomości oraz wiedzę uzyskaną w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy finansowej nieruchomości komercyjnych, analizy projektów inwestycyjnych oraz due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa, organizowanych przez PFRN w Warszawie we współpracy z Instytutem CCIM w Polsce. Posiadam Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 23498 oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA.