Analizy opłacalności inwestowania

logo Wykonujemy na zlecenie, metodą deweloperską, analizy opłacalności inwestowania w grunty zabudowane i niezabudowane. Analiza pozwala ocenić potencjał inwestycyjny, określić najbardziej ekonomiczny sposób zagospodarowania oraz określić wartość rynkową danej nieruchomości, co jest niezwykle istotne zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Naszą usługę polecamy inwestorom, deweloperom oraz właścicielom zabudowanych i niezabudowanych gruntów inwestycyjnych. W skład zespołu wykonującego analizę opłacalności inwestowania, oprócz prowadzącego niniejszy portal, wchodzą inżynierowie budowlani i rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych "POLONIA".

Nasze analizy sporządzamy w oparciu o następujące przepisy prawa:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588).

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)