logo InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda to biuro specjalizujące się w wykonywaniu analiz inwestycyjnych dla inwestorów, deweloperów oraz właścicieli nieruchomości. Wykonujemy analizy opłacalności inwestowania w grunty zabudowane i niezabudowane oraz przeprowadzamy badanie due diligence nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję budowlaną.

Prowadzimy serwis bezpłatnych ogłoszeń | domilokal.pl: Nieruchomości-Projekty domów-Ogłoszenia oraz zajmujemy się pośrednictwem w sprzedaży i w wynajmie obiektów hotelowych a także pośrednictwem w sprzedaży domów, firm, pakietów mieszkań oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo komercyjne i mieszkaniowe, głównie pod budowę domów jednorodzinnych - preferowana wielkość działki od 3 000 m2 do 15 000 m2.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami w CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Polisa nr 48181115.

Informacje o przedsiębiorcy prowadzącym serwis | domilokal.pl oraz stronę investcam.pl:

InvestCam Nieruchomości Mirosław Gajda z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom, przy ulicy Stefana Żeromskiego 119 lok. 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-08-59 oraz numer REGON: 670969765.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mirosław Gajda

Kilka słów o mnie:

W roku 2012 ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, w trakcie których nabyłem wiedzę z zakresu analizy finansowej i audytu. W latach 2013 - 2019, jako Doradca ds. Nieruchomości w firmie Wilsons Nieruchomości Sp. z o.o., zajmowałem się rynkiem nieruchomości komercyjnych. W międzyczasie, w roku 2017, uzyskałem tytuł Specjalisty Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie obrotu gruntami inwestycyjnymi i zostałem wpisany do rejestru Specjalistów PFRN. W swojej działalności, dokonując analizy nieruchomości inwestycyjnej, wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach w przedmiocie analizy finansowej inwestycji, pracy na stanowisku Doradcy ds. Nieruchomości oraz uzyskaną w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy finansowej nieruchomości komercyjnych, analizy projektów inwestycyjnych oraz due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa, organizowanych przez PFRN w Warszawie we współpracy z Instytutem CCIM w Polsce. Posiadam Licencję Zarządcy Nieruchomości i Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz jestem członkiem Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA.